Aktuality2018-11-27T23:52:38+00:00

Ochrana designu i bez registrace?

Téměř každý si je vědom toho, že design výrobku je jedinečným výtvorem jedince. A že proti zneužití, neoprávněnému využívání a padělání je možné se bránit, pokud je design zaregistrován na příslušném Úřadě průmyslového vlastnictví jako průmyslový vzor. Existuje však i možnost obrany proti kopírování nezapsaného designu. Většina z majitelů firem ví, že design svých výrobků mohou ochránit tak, že jej nechají zaregistrovat jako průmyslový vzor. Podmínky stanovené zákonem určují, že přihlášku průmyslového vzoru je možné podat pro design, který je nový a má individuální povahu. To znamená, že přihlášen může být pouze takový design, který ještě nebyl zpřístupněn veřejnosti a jeho [...]

Rešerše na značku. Potřebuji to vůbec?

S novým produktem jde v ruku v ruce požadavek na značku, která by tento produkt prezentovala spotřebiteli. Proces výběru vhodné značky má celou řadu fází, které zde podrobně nebudeme rozebírat. Existuje však jedna v zásadě velmi krátká fáze, jejíž podcenění může mít za následek ztrátu značky, ztrátu finančních prostředků vložených do propagace značky a v neposlední řadě i soudní proces. Jedná se o prověření, zda vybraná značka nezasahuje do zákonem chráněných práv jiného majitele ochranné známky. Před konečným schválení značky je velmi vhodné provést známkovou rešerši, a to pro všechna území, pro která uvažujeme značku použít. Pokud bude vytvořena značka, která je byť jen podobná [...]

Neobjevujte Ameriku – inspirujte se.

Řízení zdrojů znalostí, především nových nápadů a konceptů, je nevyhnutelné pro schopnost jakéhokoli podniku měnit se, přizpůsobovat se a využívat nové příležitosti v rychle se vyvýjejícím obchodním prostředí. S tím souvisí i dobrá znalost patentového systému. Jen tak lze zajistit, že společnost maximálně využije vlastní inovační a tvůrčí schopnosti, vytvoří výhodné partnerství s dalšími majiteli patentů a vyvaruje se nedovoleného používání technologie, kterou vlastní jiné osoby či subjekty. V dnešní znalostní ekonomice by měla být patentová strategie inovativního podniku klíčovým faktorem jeho obchodní strategie. Žádný podnik v současnosti nemůže patentovou ochranu ignorovat. Je součástí inovativní strategie podniku. Prosperující společnost musí umět efektivně [...]

Rok 2017 sotva začal a my jsme pro vás připravili již několik velmi zajímavých akcí.

16.2. – pracovní snídaně Rodinné firmy v ČR a generační výměna – setkání s generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Účast zdarma. Informace a přihláška zde. 21.2. – Prakticky o daních a účetnictví v roce 2017 pro podnikatele – prakticky a srozumitelně o daních, účetnictví, EET, účetních závěrkách a daňovém přiznání za rok 2016 z úst odborníků. Informace a přihláška zde. 1.3. – Probuďte svou kreativitu – Je kreativita vlastností vyvolených nebo se dá rozvíjet? Dá se naučit být kreativní? Jak se zase vrátit do dětství a připustit, že všechno je možné? Informace a přihláška zde. 2.3.  – Snídaně s předsedou 3 – Přijďte si dát kávu s předsedou Úřadu průmyslového [...]

Znáte rizika spojená s duševním vlastnictvím?

V oblasti designu dochází často k tomu, že nové vzory nejsou chráněny jako průmyslové vzory a když pak dojde k jejich kopírování, je nejčastější reakcí určitá míra údivu, že se tak stalo a padají otázky typu: „Jak to mohli udělat, ten design jsem přece vymyslel já“? Když pak řekneme klientovi, že řešením je soudní spor, následuje často reakce „to nemá smysl, stejně ničeho nedosáhneme“. Každá inovace včetně nového designu má svá rizika, která je třeba vzít v úvahu, a stanovit tak nejvhodnější strategii v oblasti duševního vlastnictví. Rizika spojená s duševním vlastnictvím: Prevence je vhodnou strategií. Je třeba si určit, zda máme rizika kopírování nebo napodobení [...]