Znáte rizika spojená s duševním vlastnictvím?

//Znáte rizika spojená s duševním vlastnictvím?
Znáte rizika spojená s duševním vlastnictvím?

V oblasti designu dochází často k tomu, že nové vzory nejsou chráněny jako průmyslové vzory a když pak dojde k jejich kopírování, je nejčastější reakcí určitá míra údivu, že se tak stalo a padají otázky typu: „Jak to mohli udělat, ten design jsem přece vymyslel já“? Když pak řekneme klientovi, že řešením je soudní spor, následuje často reakce „to nemá smysl, stejně ničeho nedosáhneme“.

Každá inovace včetně nového designu má svá rizika, která je třeba vzít v úvahu, a stanovit tak nejvhodnější strategii v oblasti duševního vlastnictví.

Rizika spojená s duševním vlastnictvím:

Prevence je vhodnou strategií. Je třeba si určit, zda máme rizika kopírování nebo napodobení spojená s duševním vlastnictvím dostatečně eliminována. Zde je několik zásadních otázek, na které byste si měli odpovědět.

• Podepisují zaměstnanci a dočasní externí zaměstnanci dohodu o mlčenlivosti nebo utajení?

• Jaká je organizace vaší prodejní a distribuční sítě – využíváte služeb třetích osob? Máte s nimi uzavřeny dohody o mlčelivosti a utajení, včetně ustanovení o právech z duševního vlastnictví?

• Znáte dobře obchodní partnery? Nezadávají některé procesy subdodavatelům? Spolupracují i s Vaší konkurencí? Máte uzavřenou dohodu o právech k duševnímu vlastnictví?

• Mají Vaše dohody o duševním vlastnictví jasně definované sankce za porušení?

• Jak jsou na tom konkurenti v oblasti duševního vlastnictví? Chrání je nějak? Napodobuje je někdo?

• Účastníte se veletrhů? Prezentujete sami nebo najímáte externisty? Máte s nimi smlouvu o duševním vlastnictví? Povolujete focení svých výrobků? Poskytujete úplnou technickou dokumentaci? Prezentujete i nechráněné výrobky?

• Chráníte své duševní vlastnictví?

A mnoho dalších otázek.

 

Které příznaky jsou signálem, že zřejmě dochází k napodobení nebo kopírování vašich výrobků?

Vždy sledujte trh a reagujte i na elementární signály, že něco není zcela v pořádku. Včasná reakce a přijetí vhodných opatření se vyplatí. Následující situace pro vás mohou být signálem, že pravděpodobně došlo k napodobení nebo kopírování vašich výrobků.

• Vaše výrobky se objevily v zemi, ve které se oficiálně neprodávají.

• Vaši zákazníci požadují snížení ceny (pravděpodobně se na trhu nachází obdobný nebo stejný výrobek s výrazně nižší cenou).

• Výrobky jsou prodávány za výrazně zlevněné ceny nebo v neautorizovaných obchodech a prodejnách.

• Vzorky, které jste s sebou vzali na obchodní veletrh, náhle zmizely.

• Někdo napodobuje vaši přímou konkurenci.

• Dostáváte ohlasy na své výrobky z neobvyklých zdrojů.

• Objevují se stížnosti na kvalitu

• Někdo se pokouší registrovat vaši značku nebo označení velmi podobné.

• Zaměstnanci a externí spolupracovníci přecházejí ke konkurenci.

 

Existuje celá řada signálů, že k čemusi nekalému dochází. Bylo by pošetilé jim nevěnovat pozornost. Vždyť duševní vlastnictví je to nejcennější, co ve společnosti máte. Proto je třeba mu věnovat náležitou péči a ochranu.

Nelze tvrdit, že každý nový design je nutné chránit průmyslovým vzorem, nicméně zhodnocení úrovně hrozícího rizika v předstihu je klíčem k určení, zda se tento design vyplatí chránit. Toto hodnocení je nutné provádět nejen mimo společnost, ale i v jejím rámci.

2018-08-14T11:37:40+00:00