Úvod2020-07-15T14:38:35+00:00

Naše služby

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Máte svoji značku? A máte ji chráněnou?

Nabízíme Vám komplexní poradenské, konzultační a právní služby v oblasti ochrany značky, zajištění ochranné známky v ČR, v EU i jinde v zahraničí.

Nabízíme odborné zastupování ve sporech týkajících se ochranné známky, nekalé soutěže, v autorskoprávních sporech, nebo v oblast potírání padělků.

Více informací

PATENTY A UŽITNÉ VZORY

Vyvíjíte zajímavou technologii, nový výrobek či postup?

Chcete získat výhodu před konkurencí? Víte, že můžete využít technická publikovaná

Nabízíme Vám komplexní poradenské, konzultační a právní služby v oblasti patentů na vynálezy, užitných a průmyslových vzorů.

Více informací

ANALÝZA IP

Máte svoji značku? A máte ji chráněnou? Ano?

Poskytneme vám individuální a na míru připravený orientační rozbor průmyslově právní politiky, který zahrnuje posouzení a vyhodnocení stavu ochrany nehmotného majetku. Součástí služby je i zpracování návrhu na optimální řešení v oblasti ochrany průmyslových práv.

Více informací

Domluvte si s námi schůzku