Neobjevujte Ameriku – inspirujte se.

//Neobjevujte Ameriku – inspirujte se.
Neobjevujte Ameriku – inspirujte se.

Řízení zdrojů znalostí, především nových nápadů a konceptů, je nevyhnutelné pro schopnost jakéhokoli podniku měnit se, přizpůsobovat se a využívat nové příležitosti v rychle se vyvýjejícím obchodním prostředí. S tím souvisí i dobrá znalost patentového systému. Jen tak lze zajistit, že společnost maximálně využije vlastní inovační a tvůrčí schopnosti, vytvoří výhodné partnerství s dalšími majiteli patentů a vyvaruje se nedovoleného používání technologie, kterou vlastní jiné osoby či subjekty.

V dnešní znalostní ekonomice by měla být patentová strategie inovativního podniku klíčovým faktorem jeho obchodní strategie. Žádný podnik v současnosti nemůže patentovou ochranu ignorovat. Je součástí inovativní strategie podniku. Prosperující společnost musí umět efektivně těžit jak z vlastních zdrojů, tak i ze zdrojů konkurence – samozřejmě v legálním rámci. Řízení zdrojů znalostí, především nových nápadů a konceptů, je nevyhnutelné pro schopnost jakéhokoli podniku měnit se, přizpůsobovat se a využívat nové příležitosti v rychle se měnícím obchodním prostředí.

Mnohé podniky jsou si tohoto vědomy, a proto věnují nemalé prostředky na vlastní výzkum a vývoj. Je však třeba se nad problematikou inovací zamyslet i z jiného úhlu.

Než začnete objevovat Ameriku, ověřte si, jestli ji neobjevil někdo před vámi. Ušetříte tak cenné prostředky.

Malé a střední podniky v Evropě každý rok vynaloží více než 20 miliard dolarů na výzkum a vývoj již vymyšlených řešení. Nejste mezi nimi?

Než vynaložíte své finance na hledání nového řešení, podívejte se do patentových databází, zda vámi hledané řešení již někdo nevymyslel. Pokud ano, pak máte dvě možnosti. Buď je dané řešení chráněné na území, na kterém je chcete využívat, pak vstupte v jednání s majitelem patentu a kupte si licenci. Je to mnohdy levnější než financovat vlastní výzkum a vývoj a řešení je dostupné ihned.

Pokud patent na vámi vybraném území chráněný není, využijte technická řešení publikovaná Vaší konkurencí pro rozvoj své firmy a zdokonalení vašich technologií. Patent je teritoriální – platí jen na území, pro které je zapsaný. Jinde je volně využitelný. Technické informace rozpracované do nemenšího detailu jsou dnes volně přístupné na internetu.

Více než detektivní kancelář prozradí o záměrech konkurence veřejné zdroje v databázi zveřejněných technických řešení, která je přístupná zdarma, můžete sledovat, co konkurence chystá,
o jaké patenty žádá, kam její výzkum a vývoj směřuje. Stačí chvilka hledání v patentové databázi. Jen v databázi Evropského patentového úřadu je na 80 milionů zveřejněných technických řešení a pouze 30 tisíc je patných na území České republiky.

Nevyhazujte peníze za vymýšlení vymyšleného. Společnosti musí mít schopnosti maximálně těžit z nových a inovativních nápadů a technického potenciálu. Nebojte se implementovat tato volná řešení do vlastní firemní strategie. Pomůže vám to pozvednout vlastní podnikání, usnadnit práci, ušetřit čas a jiné náklady na vlastní výzkum a vývoj. Buďte o krok napřed před svou konkurencí! Hledejte, co je nového ve vašem oboru. Nezapomínejte, že více než 70 % technických řešení se nikdy neobjeví nikde jinde než právě v patentových přihláškách.

Proto hledejte, inspirujte se a budete prosperovat.

2018-08-14T11:50:06+00:00