Pozor na podvodné faktury

//Pozor na podvodné faktury
Pozor na podvodné faktury

Hospodářské noviny se opět věnují závažné problematice podvodných faktur, která trápí majitele průmyslových práv. Tyto faktury se tváří velmi oficiálně a jak z článku plyne, jejich zasílání je velmi sofistikované a může zmást i zkušené hráče na trhu. Jak uvádí majitelka naší kanceáře na konci článku, obrana je ale jednoduchá. “Stačí si jen uvědomit, že žádný úřad pro uhrazení správních poplatků faktury neposílá. Pokud tedy firmě podobná faktura přijde a vydává se za některý z patentových úřadů, pak by si měla oslovená společnost uvědomit, že taková faktura je krajně podezřelá a rozhodně by ji neměla platit.”

Jedná se např. o Register of International Patents, Registration of International Patent, World Intellectual Property Database s.r.o., World Patent and Trademark Index, Patent and Trademark Office Register of Patents, jež nabízejí za různé poplatky v různých měnách zveřejnění, registraci či evidenci průmyslových práv v jejich rejstřících nebo databázích vedených na Internetu. Více zde.

Takovéto služby však nikterak nesouvisí s úředními rejstříky či databázemi vedenými Úřadem průmyslového vlastnictví ani právní ochranou poskytovanou podle příslušných právních předpisů.

Nevyužití nabízených služeb nemá žádné právní účinky týkající se platnosti průmyslových práv.

Dále můžete být osloveni soukromými subjekty, které nabízejí obnovu ochranných známek (mnohdy již obnovených). V případě, že obdržíte jakoukoli podobnou výzvu, která nepochází z naší kanceláře, obratem nás prosím informujte a bez konzultace s námi nehraďte žádné poplatky.

Poskytování odborné pomoci fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména jejich zastupování před orgány státní správy, včetně řízení o obnově známky, jakož i poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví je podle § 2 zákona č.417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví vyhrazeným povoláním, kdy tyto služby mohou poskytovat pouze registrovaní patentovaní zástupci nebo advokáti.

2018-08-14T11:33:23+00:00